Inredning och material

Det finns vetenskapligt belagda samband mellan överkänslighetssymptom och svårstädad miljö. Studier visar också att avgivning av irriterande kemiska ämnen från byggnads- och inredningsmaterial eller leksaker kan utlösa besvär hos personer med allergi eller annan överkänslighet och även bidra till att överkänslighet utvecklas. Avgivning av kemiska ämnen förvärras ytterligare om inredningen eller materialen utsätts för fukt. Det är därför viktigt att snabbt åtgärda eventuella fuktskador. Genom att inreda på rätt sätt kan skolan och förskolan skapa en bättre miljö för dem som har allergi eller annan överkänslighet. Man bör skapa en inomhusmiljö som är så fri från irriterande och allergiframkallande ämnen som möjligt. Bland annat genom att inte skapa så kallade dammfällor och att välja inredning och lekmaterial som är avger så lite kemiska ämnen som möjligt (lågemitterande). Det är viktigt att beakta detta redan vid upphandlingar av inredning och material.