Alla frågor Inredning och material > Fråga 6

Fråga: Väljs material och möbler som är lättstädade och som inte kan ge allergibesvär?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Tänk på att stoppade möbler och andra textilier som exempelvis mattor samlar upp allergen från bland annat pälsdjur. Material som kan avge emissioner är till exempel färger, plaster, textilier och annan inredning. Vid materialval bör städbarheten vara en viktig faktor. Förvaring bör ske i skåp med dörrar.

Mer information om kemikalier i inomhusmiljö finns i rapporten Kemikalier i inomhusmiljön från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har även en vägledning om städning för tillsynsmyndigheter för skolor m m som finns på deras webbplats. 

Andra hälsorisker kan också förekomma i material och inredning i förskolor och skolor. Det är viktigt att välja material som så långt det är möjligt klarar olika hälso – och miljökrav . För mer information om:

Kemikalier:

Buller/akustik

  • Tillsynsvägledning om buller från Folkhälsomyndigheten finns här.
  • Region Jönköpings län har tagit fram Barnmiljörond för förskola där flera aspekter på barns hälsa (bl a allergi och buller) tagits med.

 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera