Alla frågor Inredning och material > Fråga 5

Fråga: Väljs lågemitterande material, till exempel tyger, i första hand?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Studier från bl a Ryssland, Kina och Sydkorea visar på samband mellan avgivning/emissioner av flyktiga kemiska organiska ämnen till inomhusluften (så kallade VOC) från nya möbler och luftvägssymtom, men även atopiskt eksem.  En sannolik orsak är avgivning av formaldehyd, men det är även tänkbart att symtom orsakas av andra VOC-ämnen.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för inköp av kontorsmöbler där kemikalier finns med, men utifrån lagkrav (där dock inte kemiska emissioner ingår idag), se här. 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera