Alla frågor Rutiner och information > Fråga 7

Fråga: Finns det skriftliga rutiner över hur synpunkter på arbetsmiljön tas tillvara?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Exempel på rutiner som bör finnas i egenkontroll för skolor och förskolor enligt Miljöbalken är hantering av klagomål på inomhusmiljön, se skrift från Folkhälsomyndigheten Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan – till dig som är skolledare.

Arbetsmiljöverket har information på sin webbplats om arbetsgivarens ansvar för inomhusmiljön och skyddsombudets uppgift, se här.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera