Alla frågor Inredning och material > Fråga 3

Fråga: Förvaras material i sluten förvaring så de inte samlar damm?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Damm kan innehålla många olika ämnen som kan påverka människors hälsa negativt. Mögel, kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen, hudflagor, fibrer från textilier, partiklar från tvättmedel med mera. En stor del av de pälsdjursallergen som finns i en skola för barnen med sig i sina kläder. Även olika kemiska ämnen som kan vara negativa för hälsan kan finnas bundna till dammpartiklarna. Det kan t ex. finnas hormonstörande ämnen som mjukgörare i plaster och flamskyddsmedel från elektronik och textilier. Både det luftburna dammet och det som finns på golv, hyllor, armaturer m.m. har betydelse för luftkvaliteten. Luftburet damm som inte ventileras bort deponeras på ytor i lokalen och kan virvlas upp och bli inandningsbart igen vid aktiviteter i rummet.

Bristfällig städning kan bidra till kliande ögon, irriterade slemhinnor och allmän trötthet. Personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan få förvärrade besvär i lokaler med dålig städning. Det är troligtvis även så att dammiga skolmiljöer kan ge upphov till allergier, rinit (allergisnuva) och astma. Även risken att drabbas av infektioner påverkas av faktorer som damm och dålig luftkvalitet. Mer information om städning i skola och förskola finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sluten förvaring kan exempelvis handla om förvaring i skåp med dörrar eller i lådor med lock.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera