Registrera Användare

Eftersom allergironden är ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön rekommenderar vi att den görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetsmiljöombud och personal.