Alla frågor Inredning och material > Fråga 2

Fråga: Är alla lokaler utan heltäckningsmattor och obehandlad väv på väggar?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

En nyinlagd heltäckningsmatta kan i början ha en viss dammsamlande effekt men med tiden kommer heltäckningsmattan att utgöra en allt större reservoar för föroreningar och allergiframkallande ämnen. Det är svårt att avlägsna dammet effektivt och dammet kan då virvlas upp och påverka luftkvaliteten.

Det finns undersökningar som visar att städningen måste vara mycket noggrann när det gäller heltäckningsmattor. Särskilt viktigt är det att förskolor och skolor tilldelas tillräckliga resurser för städningen. Så är ofta inte fallet. Detta talar för att man bör välja inredning som är så lättstädad som möjligt – alltså i det här fallet hellre släta golv som kan moppas.

En undersökning av skolor i Uppsala visade att i klassrum med mer textilier och öppna bokhyllor för förvaring av material var det bl a mer hund- och kattallergen och i klassrum där gardiner och bänkar ofta rengjordes var det mindre pälsdjursallergen. Elever med astma hade mer besvär om de gick i skolor med mer öppna bokhyllor och mer kattallergen i damm som samlats från golv och möbler. Undersökningen visar bl a på behovet av att mängden textilier och annan dammsamlande inredning begränsas och att rengöringen förbättras.

Astma- och Allergiförbundet avråder från heltäckande mattor i förskolor, skolor, på arbetsplatser och i offentliga miljöer utifrån försiktighetsprincipen. Mer information finns i kunskapssammanställningen Textila golv, inomhusmiljö och hälsoeffekter från 2016.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i förskolor, skolor och fritidshem 2014:19 och vägledning om städning i skolor finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera