Förberedelser

students
Här hittar du information och råd om hur du genomför Allergironden. Under rubriken Frågorna i menyn ovanför hittar du alla frågor som ingår och en instruktion. Bredvid varje fråga finns en förklarande text.

REGISTRERING

Registrera skolan/förskolan i god tid innan ni tänkt göra ronden. Du väljer själv om din skola ska synas i listan.

DELTAGARE

Eftersom allergironden är ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön rekommenderar vi att den görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetsmiljöombud och personal.

Det är viktigt att olika yrkesgrupper är representerade när man gör ronden så att det finns möjlighet till diskussion och gemensamma beslut. Med den digitala Allergironden är det möjligt att diskutera och delegera frågor till de kollegor som inte har möjlighet att vara med under själva ronden.

Vi rekommenderar att följande personalkategorier är delaktiga i Allergironden: skolsköterska, vaktmästare, fastighetsansvarig, skyddsombud, elevskyddsombud eller elevrepresentant, kostansvarig/måltidspersonal, städpersonal/städansvarig, föräldrarepresentant, fritidspersonal, allergikonsulent och allergiombud (om det finns) och eventuellt kommunens miljöinspektör.

BJUD IN I TID

Bjud gärna in de som ska delta i god tid så att de kan ta del av frågorna innan själva ronden ska genomförs, exempelvis någon från varje arbetslag.

  1. Du som registrerat en förskola eller skola kan bjuda in en kollega att se allergironden för förskolan/skolan. Informera kollegan om att först skapa en användare här.
  2. Sedan kan du som registrerat förskolan/skolan bjuda in kollegans användare till allergironden genom att gå in på Konto – Mina skolor. Klicka på Ändra skola och välj sedan fliken Delegera. Fyll i kollegans registrerade e-postadress och klicka på Skicka in. 
  3. Därefter kan du som registrerat förskolan eller skolan delegera en eller flera frågor. Det gör du genom att gå in på frågorna i allergironden och välj alternativet Delegera frågan och fyll i kollegans e-postadress

GENOMGÅNG & RUNDVANDRING

Det är en bra idé att först sitta ner tillsammans och gå igenom alla frågor i Allergironden. Därefter rekommenderar vi att ni gör en rundvandring i lokalerna med fokus på de rum och ytor som ni upplever som sämre. Det är möjligt att skriva ut ronden som pdf eller att använda den på en läsplatta. Gör gärna Allergironden årligen i samband med andra ronder, till exempel arbetsmiljöronden.

Vill du skriva ut ronden på papper:  Här kan du ladda ner den som pdf

BEHÖVER VI SVARA PÅ ALLA FRÅGOR?

Checklistan är utformad för att gälla både förskolor och skolor, vilket innebär att vissa frågor inte är aktuella för just er verksamhet. I de fallen kan du ni hoppa över dessa frågor.