Alla frågor Inredning och material > Fråga 4

Fråga: Beaktas städbarheten i inköpsrutinerna?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Lokalens ytskikt bör vara så släta och enkla att rengöra som möjligt. Skåp med luckor är att föredra framför öppna hyllor som samlar betydligt mer damm och som dessutom är svåra att rengöra. Bäst är skåp som går från golv till tak för att undvika horisontella ytor och springor under skåpen där dammet kan deponeras. Ju färre saker, stolar och bord med mera som finns i en lokal ju enklare och effektivare blir städningen. Ett övermöblerat rum gör att det blir svårstädat.

I hygienutrymmen och toaletter bör inredningen vara så slät och lätt att rengöra som möjligt. Installationer och inredning bör monteras på vägg. Textila mattor och heltäckningsmattor bör undvikas i skolor. Även andra textilier som stoppade möbler, bullerabsorbenter med textila ytor och anslagstavlor med textila ytor bör undvikas i skolor. Mer information om städning i skolor mm finns i vägledning till tillsynsmyndigheter på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera