Om Allergironden

students

VAD ÄR ALLERGIRONDEN?

Allergironden är en digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram. Den kan hjälpa er att tidigt upptäcka och åtgärda allergirisker i skolan eller förskolan. Allergironden skapades 1995 och finns sedan 2012 i digitalt format.

Använd gärna ronden i ert återkommande arbete för en bättre arbetsmiljö!

VARFÖR BEHÖVS EN ALLERGIROND?

I en skolklass idag finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesöverkänslighet. Förekomsten av läkardiagnostiserad allergisjukdom hos barn har ökat något mellan 2011-2021, särskilt för allergisnuva. Mer information finns i Miljöhälsorapport 2021 och i Folkhälsomyndighetens rapport Allergi i förskola och skola 2013.

Trots det saknar många skolor och förskolor ett generellt och förebyggande allergiarbete. Fokus ligger ofta i stället på enskilda barn med svåra besvär och på lösningar som särbehandlar barnet. Folkhälsomyndighetens rapport visar på en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning. Forskning har visat att inomhusluften i skolor påverkar bland annat sjukfrånvaro, prestationer och elevernas skolresultat.

Allergironden bidrar till en bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro. Det leder till friskare barn och ökar kunskapen om allergi och astma.

SÅ HÄR GÖR DU EN ALLERGIROND

Steg 1
Lägg till en skola. Börja med att lägga till en skola eller förskola genom klicka på ”lägg till skola” under rubriken Konto i toppmenyn. Om du lagt till flera skolor eller förskolor måste du välja vilken som ska vara aktiv när du svarar på frågor.

Steg 2
Svara på frågor. Du kan nu börja svara på frågor genom att klicka i toppmenyn på ”Frågor”. Alla frågor är frivilliga och kan hoppas över om du inte vill svara. I högerkolumnen kan du se hur många frågor som finns och vilka du redan svarat på. Genom att klicka på ”Alla frågor” kan du få upp en lista på alla frågor som finns och se vilka du redan svarat på. genom att klicka på en av frågorna i denna vy kan du gå direkt till frågan och svara på den, eller ändra ett befintligt svar.

Steg 3
Handlingsplan. Du kan skapa en handlingsplan som pdf när som helst där du får se alla frågor du svarat på och de kommentarer och åtgärder du lagt in. Klicka på ”Skapa handlingsplan” till höger på sidan. Du kan även hitta ”äldre handlingsplaner” som gjorts tidigare – finns också till höger på sidan. Om du vill kan du även välja att skapa en tom pdf som du får fylla i manuellt.

Steg 4
Genomför. Bra jobbat! Nu har ni skapat er första handlingsplan. Genomför nu åtgärderna ni skrivit ner och följ upp dem, gärna årligen.

OM ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation som arbetar för att förbättra samhället och göra det mer tillgängligt för personer med allergi och annan överkänslighet. Förbundet arbetar bland annat med opinionsbildning i media och att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Vi har idag kring 100 lokala och regionala föreningar som arbetar ideellt med olika frågor kring astma och allergi. Många av våra lokala föreningar har representanter i kommunernas funktionshinder- och handikappråd och kan i mån av tid hjälpa till med information om allergi och annan överkänslighet.

MER INFORMATION

OM REGISTRERINGEN

Informationen du tillhandahåller via Allergironden kan Astma- och Allergiförbundet komma att använda för att samla in generell statistik om skolmiljön i Sverige. Astma- och Allergiförbundet kommer inte att sprida några uppgifter eller svar om specifika skolor/förskolor vidare till tredje part.

KONTAKTPERSON

Frågor om innehållet i Allergironden besvaras av Marie-Louise Luther, intressepolitisk handläggare för miljö och funktionshinderpolitik.

För frågor kring webbsidan och själva tjänsten, mejla marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se.