Mat

Alla som arbetar inom skolan/förskolan ska ha en grundläggande kunskap om allergi och överkänslighet mot mat och vad det innebär för eleven. Barnet är beroende av personalen som hanterar maten i skola och förskola och ska utan undantag kunna känna sig trygg i den miljön. Det är inte bara måltidspersonalen som ska ha bra rutiner och kunskap om allergi och överkänslighet utan det gäller även övrig personal på skolan. Det händer att föräldrar tar med sig något gott för att fira en födelsedag, att lärare bjuder på något extra som en belöning eller att man är på utflykt där alla ska få antingen mat eller mellanmål. Vid sådana tillfällen har den ansvarige vuxna samma ansvar som den ordinarie skolmatspersonalen. Även hemskunskapsläraren behöver ha kunskap i ämnet. Barn med matallergier ska laga den mat de tål och inte behöva hantera eller utsättas för födoämnen de inte tål i undervisningen. Mer information om mat och allergi: Astma- och Allergiförbundets webbplats (under uppdatering) Skriften Säker mat i förskola och skola , Astma- och Allergiförbundet Checklista Skola - Säker mat i förskola och skola, Astma- och Allergiföbrundet Temafolder Matöverkänslighet , Astma- och Allergiförbundet Affisch: Nötförbud Dekal Inga nötter Bra mat i skolan, Livsmedelsverket Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting