Alla frågor Mat > Fråga 1

Fråga: Har personalen kunskap om matallergi och rutiner för att förebygga allergireaktioner? Känner alla till rutinerna?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Är rutinerna tydliga så att cateringfirmor, vikarier med flera kan följa dem?

I skolmatsalen ska det finnas skriftliga rutiner som kan läsas av vikarie. Vikarier ska inte tas in utifrån som till exempel från ett bemanningsföretag. Det ska vara någon som vanligtvis arbetar inom skolköket och som redan känner barnen och deras individuella behov av anpassad kost. Vikarien ska alltså vara en särskilt avdelad person som alltid rycker in vid behov. De skriftliga rutinerna blir på så sätt enkla att följa på ett säkert sätt.

Skriftliga rutiner för barn och elever med matallergi ska även finnas för skolans hemkunskapsundervisning.

Om ett barn eller elev har mycket svår matallergi ska köket säkerställa att det finns separata tillagnings- och uppläggningskärl/redskap reserverade för hanteringen av barnets mat. Dessa ska vara tydligt märkta och förvaras separat så att de inte används för annan matlagning.

Mer information

Säker mat i förskola/skola, Astma- och Allergiförbundet

 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera