Alla frågor Mat > Fråga 3

Fråga: Finns beslut om nötfri skola/förskola och kommuniceras detta till alla berörda?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Astma- och Allergiförbundet har en rekommendation om fritt från jordnötter och nötter i skolan och förskolan (se policy nedan). Förbundet har även en affisch som man kan trycka upp själv och som kan sättas upp på skolan för att påminna om att dessa inte ska förekomma inom skolans område, vare sig på dagtid eller då skolan lånas/hyrs ut till utomstående. Det finns även en dekal om nötfritt.

Livsmedelsverket rekommenderar däremot att nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö inte förekommer som ingrediens i maten i förskolan och skolan.

Ett beslut om nötfritt bör omfatta verksamhetens alla utrymmen, inklusive t ex skolmatsalen och att det är fritt från alla sorters nötter.  Det är viktigt att ha rutiner för att kommunicera och upplysa om beslutet till personal, elever och anhöriga. Ett sätt att göra detta på är att sätta upp anslag om nötfritt vid alla entréer.

Mer information

Policy för jordnötter och nötter, Astma- och Allergiförbundet

Säker mat i förskola/skola, Astma- och Allergiförbundet

Affisch: Nötfritt på skolans område, Astma- och Allergiförbundet

Dekal; Nötfritt, Astma- och Allergiförbundet

Bra måltider i skolan, Livsmedelsverket

Bra måltider i förskolan, Livsmedelsverket

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera