Kemiska produkter och dofter

Parfymerade produkter och andra irriterande dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. En del får luftvägsbesvär av dofterna de andas in. Personer med astma har känsligare slemhinnor och starka dofter kan utlösa ett astmaanfall. Andra överkänslighetssymtom är huvudvärk, irritation i ögon, näsa och hals, illamående, yrsel, trötthet och koncentrationssvårigheter. Doftöverkänslighet, så kallad sensorisk hyperreaktivitet, är inte samma sak som allergi. Även om symptomen kan vara snarlika handlar det inte om en reaktion i immunförsvaret vilket gör att vanliga allergi- eller astmamediciner inte hjälper. Det är inte lukten i sig som framkallar besvären utan den retning av nervtrådar i luftvägarnas slemhinnor som ett doftande ämne eller kemikalie framkallar genom det så kallade kemiska sinnet. Dofter som kan irritera är inte bara parfym och rakvatten. Vissa starkt doftande blommor som till exempel hyacinter, kläder som tvättats i starkt doftande tvättmedel, rengöringsmedel och tobaksrök kan också ge besvär. Doftöverkänslighet har inte med luktsinnet att göra utan beror på reaktioner i det s k kemiska sinnet (sensoriska nerver i luftvägar och ögon). Några vanliga symtom är luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex heshet). Dofter kan dock även utlösa astmaanfall hos personer med astma. I en stor undersökning bland vuxna svenskar rapporterade ca 16% kvinnor och 7% män besvär av dofter. En kartläggning bland barn visade att 26% av 12-åringar med astma och 10% av dem med allergisk snuva uppgav besvär. Forskning visar att ca 6% av den vuxna befolkningen har s k sensorisk hyperreaktivitet och besväras av dofter. Antalet personer som får besvär av dofter ökar. Personer med pågående astma och allergibesvär kan också reagera på dofter. Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av parfymerade produkter som parfym och rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel kan ge reaktioner. Även blommor/ växter och kemikalier från produkter eller inredning och material kan ge problem. Idag finns inte någon medicinering eller behandling för personer med doftöverkänslighet. Istället blir man helt hänvisad till att undvika det man inte tål. På så sätt blir man beroende av omgivningens hänsyn och förståelse att bl a avstå från parfymerade produkter, inte ta in doftande växter/ blommor eller placera doftande produkter tillsammans med oparfymerade i butiker. Personer med svår doftöverkänslighet kan ofta uppleva isolering och begränsad tillgänglighet till offentliga miljöer. Därför är det viktigt med korrekt information om dofter och överkänslighet för att öka kunskap och förståelse för att minska problemen, särskilt på arbetsplatser där man arbetar med människor. Det finns bra oparfymerade produkter att tillgå, bl a på Apoteket eller med Astma- och Allergiförbundets märkning, se rekommenderade produkter (webbsidan är under uppdatering). Mer information att läsa och beställa från Astma- och Allergiförbundet: Temafolder om Doftöverkänslighet Policy om dofter Dekal Andnöd