Alla frågor Kemiska produkter och dofter > Fråga 3

Fråga: Får alla i verksamheten vid behov regelbunden information om att inte använda parfym/rakvatten eller andra starka dofter under arbetstid/skoltid? (hoppa över frågan om den inte är relevant för er)

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Informera gärna regelbundet varje termin om att inte använda parfymer eller parfymfria produkter under arbetstid/skoltid, exempelvis muntligt och genom att sätta upp anslag/dekaler (bland annat i omklädningsrum) och anta en policy om parfymfritt i skolan.

Läs gärna mer och/eller beställ Astma- och Allergiförbundets informationsmaterial om dofter;

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera