Alla frågor Kemiska produkter och dofter > Fråga 3

Fråga: Får alla i verksamheten vid behov regelbunden information om att inte använda parfym/rakvatten eller andra starka dofter under arbetstid/skoltid? (hoppa över frågan om den inte är relevant för er)

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Informera gärna regelbundet varje termin om att inte använda parfymer eller parfymfria produkter under arbetstid/skoltid, exempelvis muntligt och genom att sätta upp anslag/dekaler (bland annat i omklädningsrum). Ta fram en policy med ordningsregler om detta för skolan eller förskolan som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se informationsblad om parfymfri skola  från Astma- och Allergiförbundet om hur ni kan göra här.

Affischen Andnöd – ”Parfym luktar sjukt gott för vissa – andra blir bara sjuka” från Astma- och Allergiförbundet finns att beställa här och och dekalen ”Parfymfritt tack” här.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera