Alla frågor Kemiska produkter och dofter > Fråga 2

Fråga: Används oparfymerade kemtekniska produkter, såsom tvål och rengöringsmedel?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Märkningen Asthma Allergy Nordic är en vägledning till produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt, till exempel kemtekniska eller hygienprodukter. Mer information om märkningen och en lista över alla rekommenderade produkter finns på vår webbsida.

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning om städning i skolor bör kemiska produkter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön undvikas om produkterna kan ersättas med mindre farliga (enligt produktvalsprincipen i Miljöbalken). De rengöringsmedel som används vid städning i skolan ska vara effektiva och så lite skadliga för hälsa och miljö som möjligt. Vid den regelbundna städningen i skolan behöver man endast använda ett fåtal rengöringsmedel beroende på vad som ska rengöras. Generellt bör produkter med tillsatser av parfym inte användas i skolans lokaler då de kan vara irriterande för slemhinnor i luftvägar och ögon och förvärra symtomen för dem som har astma eller allergi eller i övrigt är känsliga för dofter.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera