Alla frågor Kemiska produkter och dofter > Fråga 1

Fråga: Är verksamheten fri från synpunkter på starka dofter?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Om det finns problem med dofter kan skolan/förskolan anta en policy om parfymfritt där det framgår att personal och elever/barn inte bör använda starka dofter och produkter under skoltid eller då man vistas i verksamheten och att regelbunden information om dofter ska ges varje termin.

Läs gärna mer och/eller beställ Astma- och Allergiförbundets informationsmaterial om dofter;

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera