STEG 2: FRÅGORNA

”Hur gör jag nu…” kanske du tänker? Det är väldigt enkelt! Följ steg-för-steg-anvisningarna nedan.

  1. I kolumnen till vänster ser du rutor med alla huvudfrågor din skola bör svara på. I denna ruta ser du en kort sammanfattning av hur många delfrågor huvudfrågan har samt hur många ”ja”- och ”nej” svar som har lämnats på huvudfrågan.
  2. När du klickar på en huvudfråga dyker ytterligare en kolumn upp till höger bredvid huvudfrågorna. Denna kolumn innehåller delfrågorna till markerad huvudfråga.
  3. När du klickar på en fråga i kolumnen med delfrågorna dyker frågan upp i större format i en ruta längst till höger. I denna ruta får du svara ”ja” eller ”nej” beroende på svaret på frågan. ”Ja” illustreras med en grön tumme upp. ”Nej” illustreras med en röd tumme ner.
  4. I samma ruta med frågan har du även möjlighet att diskutera frågan eller delegera frågan till berörd person.
  5. När du är klar med en delfråga kan du titta i kolumnen med delfrågorna och välja nästa fråga. När du svarat på alla delfrågor markerar du en ny huvudfråga och går igenom samma process med delfrågorna.