Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 1

Fråga: Finns vädringsfönster i varje lekrum/klassrum?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Det är vikigt att det finns möjlighet att vädra lokalerna vid behov, dock bör man vara försiktig med vädring under pollensäsongen när många med pollenallergi får besvär. Solskydd kan minska behovet av vädring på grund av värme.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera