Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 6

Fråga: Finns uppgifter om luftflöden i lokalerna?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Uppgifter om luftflödet ska bifogas OVK-protokollet.

I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 liter per sekund och person behövas vid stillasittande sysselsättning. Högre luftflöden kan behövas vid fysiskt mer ansträngande arbete. Med hänsyn till föroreningar från andra källor än personer bör ett tillägg på lägst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea göras.

Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har samma krav på luftflöden, se Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera