Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 9

Fråga: Finns skyltar vid alla lekrum/klassrum/mötesrum om hur många personer ventilationen är avsedd för?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Skyltar utanför lekrum eller klassrum om hur många personen ventilationen i lokalerna är anpassad för synliggör behovet av god luftkvalitet och underlättar vid schemaläggning och/eller planering av gruppstorlekar.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera