Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 11

Fråga: Finns en underhållsplan för lokalerna så att fuktskador kan förebyggas?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Regelbundet underhåll av byggnader för skolor och förskolor är viktigt av flera anledningar – men bl a för att undvika fukt- och mögelskador. Organisationen Offentliga fastigheter har tagit fram en skrift Statusbedömning av fastigheter som kan användas av fastighetsägare, kommuner m fl som stöd för att bedöma underhållsbehov och prioritera underhållsåtgärder.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera