Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 3

Fråga: Är ventilationen alltid igång eller sätts den igång/stängs av minst två timmar före verksamhetens start/slut?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

På vissa håll förekommer att man stänger av ventilationen helt kvällar/nätter och helger i skolor och förskolor för att spara energi, men detta är inte att rekommendera ur hälsosynpunkt. Det finns forskningsstudier som visar att risken för tillväxt av mikroorganismer i ventilationssystemets filter ökar på grund av kondens då ventilationssystemet stängs av. Dessutom kan det finnas andra problem i byggnaden som förvärras om ventilationen stängs av, t ex om det finns emissioner från material, fuktskador eller bristfällig städning.

Folkhälsomyndigheten har en tillsynsvägledning om bl a reducerad eller avstängd ventilation i skolor. Allmänna råd om kontinuerlig ventilation vid ny- eller ombyggnad av arbetsplatser och skolor finns även i Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrifter om arbetsplatsens utformning (bl a § 20).

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera