Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 5

Fråga: Är OVK-protokollet aktuellt och godkänt?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Det finns en lag om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som reglerar regelbunden återkommande besiktning av ventilationssystem i bl a skol- och förskolebyggnader. I förskolor, skolor och liknande ska kontrollen göras med 3-årsintervall. Vid ventilationskontrollen undersöks att ventilationssystemet fungerar och uppfyller de krav som fanns då huset byggdes. Däremot görs ingen kontroll av luftkvaliteten där barnen eller personalen vistas. Det innebär att OVK kan vara godkänd men luftkvaliteten bristfällig i t ex en skola som har för många elever med hänsyn till vad ventilationen dimensionerats för eller där det finns kortslutning mellan den luft som kommer in och den som går ut.

Att OVK är godkänd utan anmärkning är alltså en bra grund, men man behöver även se till att ventilationen går dygnet runt, att systemet är anpassat efter antalet personer som finns i klassrum i en skola eller rum i en förskola och att luftkvaliteten är god.

Mer information om OVK finns på Boverkets webbplats.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera