Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 7

Fråga: Är luftflödena anpassade till verksamheten?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Friskluft: 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter.

Kontrollera med fastighetsägaren hur många personer lokalerna är avsedda för med hänsyn till ventilationens kapacitet. Ibland är grupperna för stora och ibland har verksamheten ändrats i förhållande till hur det var när byggnaden togs i bruk och vad ventilationen var avsedd till från början.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera