Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 2

Fråga: Är luften i lokalerna så bra att det inte kommit synpunkter på luftkvalitén det senaste året?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Vid klagomål på ventilationen bör man kontrollera att antalet personer i lokalerna inte överskrider det antal som ventilationssystemet anpassats för. Man kan också behöva göra en så kallad koldioxidmätning för att undersöka luftkvaliteten i lokaler där många människor vistas. Koldioxidhalten ses som en indikator på luftkvaliteten och det finns ett gränsvärde för skolor på om halten mer varaktigt överskrider 1000 parts per million (ppm) i lokaler där människor vistas stadigvarande. På Folkhälsomyndighetens webbsida finns allmänna råd om ventilation med kompletterande vägledning. I Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrifter om arbetsplatsens utformning finns regler om luftflöden mm för ventilation i skolor.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera