Alla frågor Ventilation och fukt > Fråga 8

Fråga: Är alla tilluftsdon fria, så att de ej blockerats av tex möbler?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera