Alla frågor Växter > Fråga 2

Fråga: Är lokalerna fria från doftande, blommande eller andra allergiframkallande växter?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Mer information om bra växtval ur allergisynpunkt finns på Astma- och Allergiförbundets webbsida.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera