Växter

Blommor ökar vårt välbefinnande men många människor får också allergi eller överkänslighetsreaktioner mot växter. Några orsaker är växter som doftar eller som avger pollen. Genom att välja bort olämpliga växter kan de flesta få en levande grön miljö med växter och vackra buketter som även fungerar för personer med allergi eller överkänslighet. Allergiska reaktioner på växter varierar från person till person och från dag till dag. Därför är det svårt att ta fram en lista på växter där man säkert kan säga att ingen växt vållar besvär hos personer med allergi. Astma- och Allergiförbundet har tagit fram goda exempel på växter som kan ge vägledning i era växtval.