Alla frågor Växter > Fråga 1

Fråga: Har skolan bestämt att kvistar av till exempel björk och sälg eller snittblommor inte tas in i lokalerna?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Mer information om bra växtval ur allergisynpunkt finns på Astma- och Allergiförbundets webbsida.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera