Alla frågor Städning > Fråga 7

Fråga: Utförs storstädning återkommande under året?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Storstädning bör ske återkommande under året och omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning, golvbrunnar med mera. Leksaker, inklusive utklädningskläder, bör tvättas eller rengöras vid behov, lämpligen minst två gånger per halvår.

Mer information om regler kring städning och storstädning finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning och vägledning om städning i skolor mm, se myndighetens webbplats.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera