Alla frågor Städning > Fråga 1

Fråga: Finns skriftliga städrutiner anslagna och är de kända för alla?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

I städrutinerna bör det framgå var, hur, när och av vem städning ska ske, inklusive rutiner för storstädning.

Mer information och regler om städning finns här:

 

 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera