Alla frågor Städning > Fråga 1

Fråga: Finns skriftliga städrutiner anslagna och är de kända för alla? I städrutinerna bör det framgå var, hur, när och av vem städning ska ske, inklusive rutiner för storstädning.

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Mer information och regler om städning finns här:

 

 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera