Städning

Bristfällig städning kan ge akuta besvär och förvärra besvären för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. En välstädad innemiljö är betydelsefull för alla men speciellt för personer som är känsligare än normalt. Under de senaste decennierna har städnivån i skolor och förskolor sjunkit. Samtidigt har allergi och annan överkänslighet ökat, framförallt hos barn och unga, och utgör idag en av de största folksjukdomarna. Det finns vetenskapligt belagda samband mellan överkänslighetssymptom, svårstädad miljö och låg städfrekvens. Pälsdjurspartiklar, mögelsporer, födoämnesrester, pollen, textil- och mineralullsfibrer, bakterier och virus är exempel på ämnen som kan finnas i damm. Det är angeläget att skolan upphandlar och beställer kvalitetssäkrad städning där lämpliga intervall, omfattning och ansvar för både vardagsstädning och storstädning framgår tydligt. Val av städmetoder och rengöringsmedel bör göras med hänsyn till överkänsliga elever. Mer information och vägledning om städning i: Policy om städning, från Astma- och Allergiförbundet. Exempel på städrutiner för grundskola mm och förskola från Lunds kommun. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor och fritidshem och vägledning om inspektion om städning.