Alla frågor Rutiner och information > Fråga 5

Fråga: Ges medicinsk yrkesvägledning, SYV? (hoppa över om frågan inte är relevant för er)

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Elever i skolan bör få information om vilka arbetsmiljöer de kan komma att möta i arbetslivet. Yrkesvägledningen ska stödja eleverna i deras val så att de inte behöver utsättas för onödiga risker. Ingen ska däremot hindras att välja en utbildning på grund av befarade allergiproblem utan ska få hjälp av skolan med korrekt information. Studie- och yrkesvägledare och elevhälsan ska samarbeta (så kallad medicinsk studie- och yrkesvägledning) för att göra elever och föräldrar medvetna om omständigheter som kan ha betydelse för elevens fortsatta studier, framtida arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Det är viktigt att studie- och yrkesvägledare har tillräckliga kunskaper om allergi för att kunna ge en bra rådgivning. Samarbete med skolsköterskan och elevhälsan är därför viktigt.

Det handlar om yrken där man utsätts för mycket vatten (så kallade våtyrken) eller för kemikalier och allergiframkallande ämnen. Oftast rör det sig om hudsjukdomar men även luftvägssjukdomar. För personer med ärftlig benägenhet (atopiker) innebär våtarbete en ökad risk att utveckla handeksem. Det är viktigt att tänka på vid yrkesval eftersom handeksem kan leda till långa sjukskrivningar och i värsta fall att man inte kan behålla sitt yrke. De vanligaste orsakerna till handeksem i vuxen ålder är atopiskt eksem i barndomen, hudirritation av våtarbete samt kontaktallergi mot bland annat nickel. Ärftlig benägenhet har däremot liten betydelse för risken att utveckla kontaktallergi. Här är det i stället långvarig hudkontakt med kontaktallergen, till exempel nickel som utgör en risk. Våtarbete i kombination med kontaktallergen och lösningsmedel eller oljor förstärker risken att utveckla handeksem.

För mer information om risk- och friskyrken, se webbsidan Jobba Frisk.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera