Alla frågor Pälsdjur > Fråga 1

Fråga: Får alla i verksamheten vid behov regelbunden information om hur allergiframkallande ämnen från pälsdjur kan minskas?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Det är viktigt att skolledningen informerar alla om att pälsdjur (sällskapsdjur) aldrig får tas med till skolan, inte ens efter skoltid. Om skolan planerar att införa läshund är det viktigt att först göra en riskbedömning och säkerställa att elever med pälsdjursallergi inte riskerar att få symtom. Likaså måste ansvariga hitta lösningar som fungerar för dem med pälsdjursallergi om någon behöver hjälp av ledar- eller assistanshund. Allergi mot pälsdjur kan vara väldigt besvärlig. För en del elever räcker det med små mängder allergiframkallande ämnen från pälsdjur för att de ska få allergireaktioner (både saliv, urin, hudmjäll och hår från pälsdjur kan ge besvär). Finns det någon elev i en klass som reagerar på det som kamrater och lärare bär med sig i kläderna, måste man visa särskild hänsyn. Klasskompisar och lärare ska komma till skolan i kläder som inte varit i kontakt med pälsdjur. Efter ett besök i stallet ska kamraterna byta kläder, duscha och tvätta håret innan de kommer till skolan. Ridkläder får aldrig förekomma i skolan.

Forskning visar att halten allergiframkallande ämnen från pälsdjur ökar med antalet djurägare i en skolklass. De som har djur hemma tar med sig allergiframkallande ämnen framför allt i kläder och hår. Några sätt att minska halten allergiframkallande ämnen från djur i verksamheten är därför att informera om att inte klappa sitt djur på morgonen och att om möjligt ha rena kläder på då man går till skolan/förskolan.

Om det finns barn/elever med pälsdjursallergi i verksamheten behövs ofta regelbunden information (gärna varje termin) om hur allergiframkallande ämnen från pälsdjur kan minskas. Astma- och Allergiförbundet har tagit fram ett informationsbrev som skolsköterska eller klasslärare kan kopiera och dela ut till föräldrar och elever i klassen ”Hej har du djur hemma?”, se här.

För barn/elever med svårare pälsdjursallergi kan det behövas ett åtgärdsprogram med olika anpassningsåtgärder. Exempelvis kan skolan eller förskolan ha särskilda skolkläder eller åtskild förvaring av kläder och rutiner för duschning och klädbyte efter kontakt med hästar. Mer information om individuella anpassningsåtgärder för barn och elever med svår pälsdjursallergi i skola och förskola finns här.

Mer information:

  • Överenskommelse med SRF om ledarhund
  • Överenskommelse med SOS om assistanshund
  • Praktisk vägledning om arbetande hundar i skolan, Astma- och Allergiförbundet m fl
  • Elevhälsoportalen, allergiavsnitt, Centrum för Arbets- och Miljömedicin region Stockholm

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera