Alla frågor Rökning > Fråga 3

Fråga: Har kommunen/skolan någon handlingsplan för tobaksförebyggande arbete där även skolelever engageras?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Skolverket har tagit fram information till rektor och skolledning om  arbete med ANTD(S), se här.

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera