Alla frågor Mat > Fråga 4

Fråga: Finns skriftliga rutiner för hur födoämnesallergierna ska hanteras?

Logga in för att kunna svara på frågan

HJÄLPTEXT

Är rutinerna tydliga så att cateringfirmor, vikarier med flera kan följa dem?

I skolmatsalen ska det finnas skriftliga rutiner som kan läsas av vikarie. Vikarier ska inte tas in utifrån som till exempel från ett bemanningsföretag. Det ska vara någon som vanligtvis arbetar inom skolköket och som redan känner barnen och deras individuella behov av anpassad kost. Vikarien ska alltså vara en särskilt avdelad person som alltid rycker in vid behov. De skriftliga rutinerna blir på så sätt enkla att följa på ett säkert sätt.

Skriftliga rutiner för det allergiska barnet ska även finnas för skolans hemkunskapsundervisning.

Mer information

Säker mat i förskola/skola, Astma- och Allergiförbundet

 

Du måste välja en skola och vara inloggad för att kunna diskutera