Om Allergironden

students

VAD ÄR ALLERGIRONDEN?

Allergironden är en digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram. Den kan hjälpa er att tidigt upptäcka och åtgärda allergirisker i skolan eller förskolan. Allergironden skapades 1995 och finns sedan 2012 i digitalt format.

Använd gärna ronden i ert återkommande arbete för en bättre arbetsmiljö!

 

VARFÖR BEHÖVS EN ALLERGIROND?

I en skolklass idag finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesöverkänslighet. Antalet barn med läkardiagnosticerad astma har ökat med 50 procent sedan 2003 (från sex till nio procent). En rapport från Socialstyrelsen visar också att allergierna bland barn ökar (Allergi i förskola och skola, 2013).

Trots det saknar många skolor och förskolor ett generellt och förebyggande allergiarbete. Fokus ligger ofta i stället på enskilda barn med svåra besvär och på lösningar som särbehandlar barnet. Socialstyrelsens rapport visar på en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning. Forskning har visat att inomhusluften i skolor påverkar bland annat sjukfrånvaro, prestationer och elevernas skolresultat.

Allergironden bidrar till en bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro. Det leder till friskare barn och ökar kunskapen om allergi och astma.

 

OM ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation som arbetar för att förbättra samhället och göra det mer tillgängligt för personer med allergi och annan överkänslighet. Förbundet arbetar bland annat med opinionsbildning i media och att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Vi har idag 112 lokala och regionala föreningar som arbetar ideellt med olika frågor kring astma och allergi. Många av våra lokala föreningar har representanter i kommunernas funktionshinder- och handikappråd och kan i mån av tid hjälpa till med information om allergi och annan överkänslighet.

 

MER INFORMATION

 

OM REGISTRERINGEN

Informationen du tillhandahåller via Allergironden kan Astma- och Allergiförbundet komma att använda för att samla in generell statistik om skolmiljön i Sverige. Astma- och Allergiförbundet kommer inte att sprida några uppgifter eller svar om specifika skolor/förskolor vidare till tredje part.

 

KONTAKTPERSON

Frågor om innehållet i Allergironden besvaras av Marie-Louise Luther, ombudsman för inomhusmiljö.

För frågor kring webbsidan och själva tjänsten, mejla marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se.